PridruziSe
Ова страница је прегледана 1313 пута.INFORMATOR

Ovde možete pogledati ili preuzeti Statut muzičke škole "Stanković"

Ovde možete pogledati ili preuzeti PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Ovde možete pogledati ili preuzeti krovni zakon (zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - ZOSOV) - strana 1, zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju - strana 100, zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - strana 133 i ustav - strana 165

Ovde možete pogledati ili preuzeti ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANјU I VASPITANјU - sa izmenama, na snazi od 18.11.2017

Ovde možete pogledati ili preuzeti ZAKON O SREDNјEM OBRAZOVANјU I VASPITANјU - sa izmenama, na snazi od 18.11.2017

Ovde možete pogledati ili preuzeti krovni pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika - na strani 28. navedena je preporučena literatura, žutom bojom označeni su potrebni propisi

Ovde možete pogledati ili preuzeti zakon o ratifikaciji konvencije ujedinjenih nacija o pravima deteta strana 1 i univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima - strana 14.

Ovde možete pogledati ili preuzeti Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja, Sl.glasnik RS-Prosv. glasnik br.5-2010

Ovde možete pogledati ili preuzeti PRAVILNIK O STRUČNOM USAVVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

Ovde možete pogledati ili preuzeti Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Ovde možete pogledati ili preuzeti Pravilnim o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Ovde možete pogledati ili preuzeti Priručnik za primenu Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Ovde možete pogledati ili preuzeti uputstvo za podršku obrazovno-vaspitnim ustanovama za zaštitu učenika od digitalnog nasilјa

Ovde možete pogledati ili preuzeti pravilnik o javnim nabavkama za 2016 godinu

Ovde možete pogledati ili preuzeti pravilnik o uzbunjivanju za 2016 godinu

Ovde možete pogledati ili preuzeti Nastavni Plan SMŠ- Sl.glasnik RS-Prosv. glasnik br.10-2013 - 15.1._KULTURA_LIKOVNA_UMETNOST_I_DIZAJNMUZIKA_I_BALET-str.321.

Ovde možete pogledati ili preuzeti Poslovnik o radu Nast.veća Stankovic 2010

Ovde možete pogledati ili preuzeti Poslovnik o radu Saveta R Stankovic 2010

Ovde možete pogledati ili preuzeti Poslovnik o radu Skolskog obora Stankovic 2010

Ovde možete pogledati ili preuzeti Poslovnik o radu.UČ. PARLAMENT. 2010

Ovde možete pogledati ili preuzeti PRAVILNIK - prepoznavanje DISKRIMINACIJE

Ovde možete pogledati ili preuzeti PRAVILNIK o DOZVOLI ZA RAD nastavnika...

Ovde možete pogledati ili preuzeti Pravilnik o OCENJIVANJU učenika OSNOVNA škola-br.67-2013

Ovde možete pogledati ili preuzeti Pravilnik o OCENJIVANJU učenika SREDNJA škola-br.82-2015

Ovde možete pogledati ili preuzeti PRAVILNIK o standardima KOMPETENCIJA nastavnika, br.5-2011

Ovde možete pogledati ili preuzeti PRAVILNIK o standardima kvaliteta rada USTANOVE br.7-2011 i 68-2012

Ovde možete pogledati izveštaj inicijative “ I RODITELJI SE PITAJU “ sa sastanka sa predstavnicima obrazovnih ustanova GO Vračar

Ovde možete pogledati SPORAZUM O INTERSEKTORSKOJ SARADNJI - Primena Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja na području grada Beograda

Sve informacije u vezi događaja možete pogledati i na sajtu www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/
Početna | Istorijat škole | Škola danas | Osnovna škola | Srednja škola | Koncerti | Taкmičenja | Foto album | Sala "STANKOVIĆ" | Informator | BELGRADE CHOPIN FEST | Pripremni razred | O Korneliju Stankoviću | About school | ŠOPENIJADA |

Muzička škola ”STANKOVIĆ”
Kneza Miloša 1a, 11000 Beograd
tel. 011 323-02-26
faks 011 323-02-26, e-mail adresa škole - msstankovicbg@gmail.com
Sva prva zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i delovima bez dozvole.