PridruziSe
Ova stranica je pregledana 282 puta.Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije održanog u martu 2017.godine - duvački odsek

Na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije koje je održano u martu 2017.godine, naši učenici sa duvačkog odseka su osvojili sledeće nagrade:

klasa prof.Vladimir Jotić

Firez Jakov, truba III omš, III nagrada

Radosavlјević Srđa, truba III smš, II nagrada


klasa prof.Vladimir Videnović

Mihajlović Matija, horna III omš, laureat

Velјković Vukašin, horna III omš, I nagrada

Eraković Sofija, horna II omš, II nagrada

Radić Nikola, horna IV smš, I nagrada


klasa prof. Vera Ristić

Knežević Pavle, trombon IV omš, I-1 nagrada

Kotur Sara, trombon III smš, I nagrada

Miranović Dušan, trombon IV smš, I nagrada


Početna | Istorijat škole | Škola danas | Osnovna škola | Srednja škola | Koncerti | Taкmičenja | Foto album | Sala "STANKOVIĆ" | Informator | BELGRADE CHOPIN FEST | Pripremni razred | O Korneliju Stankoviću | About school | ŠOPENIJADA |

Muzička škola ”STANKOVIĆ”
Kneza Miloša 1a, 11000 Beograd
tel. 011 323-02-26
faks 011 323-02-26, e-mail adresa škole - msstankovicbg@gmail.com
Sva prva zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i delovima bez dozvole.