PridruziSe

Rezultati sa 4. Međunarodnog pijanističkog takmičenja održanog u Smederevu

Rezultati sa takmičenja Memorijal „Aca Panić“ održanog u Mladenovcu-klavirski odsek

Rezultati sa 12. Međunarodnog pijanističkog takmičenja „KLAVITAS“, održanog u Smederevu

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Majske svečanosti“ održanog u Bijelјini-solo pevanje

Rezultati sa Međunarodnog festivala gudača „STRINGFEST“ u Sremskoj Mitrovici

Rezultati sa Međunarodnog festivala gudača „STRINGFEST“ u Sremskoj Mitrovici, održanog u maju mesecu 2017.godine

Rezultati sa 4. Međunarodnog pijanističkog takmičenja u organizaciji ULjUSA, održanog u Smederevu u maju mesecu 2017.godine

Rezultati sa ovogodišnjeg 15. Međunarodnog festivala Muzičke škole „Petar Stojanović“ u Ubu, violina i viola

Rezultati sa 61. Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije održanog u Muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Zrenjaninu

Rezultati sa ovogodišnjeg 15.Međunarodnog festivala Muzičke škole „Petar Stojanović“ u Ubu

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u organizaciji ZMBSS-a – klavirski odsek

Rezultati sa Internacionalnog festivala Muzičke škole „Petar Stojanović“ – Ub, disciplina klavir

Rezultati sa Otvorenog takmičenja gudača “Vladimir Đorđević“ održanog u Beogradu u MŠ „Vladimir Đorđević“

Rezultati sa V Beogradskog festivala harmonike održanog u periodu od 1. do 9.aprila 2017.godine

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije održanog u aprilu 2017.godine, disciplina oboa

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije održanog u aprilu 2017.godine, disciplina flauta

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u organizaciji ZMBSS-a , klavirski odsek

Rezultati sa VI festivala gudača u Šapcu održanog 01.aprila 2017.godine, u Muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“ - violončelo

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije - klarinet

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u organizaciji ZMBSS-a - solo pevanje

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije održanog u martu 2017.godine - duvački odsek

Rezultati sa Internacionalnog festivala muzike „Primavera“ održanog u Republici Srpskoj u Bijelјini – klaviriski odsek

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Sirmium Fest“ održanog u Sremskoj Mitrovici 18. i 19. marta 2017.godine - klavirski odsek

Rezultati sa takmičenja „Zlatna sirena“ u okviru Festivala DEMUS 2017, održanog u Beogradu 19.marta 2017.godine

Rezultati sa VII otvorenog takmičenja “Binički“ održanog u Beogradu u martu mesecu 2017.godine – gudački odsek

REZULTATI UČENIKA MŠ „STANKOVIĆ“ NA XV TAKMIČENјU MLADIH SOLFEĐISTA ODRŽANOM U POŽAREVCU

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja "Davorin Jenko" održanog 28.02.2017. u Beogradu - klavir

Rezultati sa Desetog međunarodnog muzičkog festivala Aranđelovac 2017, održanog 10.marta 2017.godine – klavir

Rezultati sa17.otvorenog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola „Memorijal Dušan Protić“ - harmonika

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Davorin Jenko“ održanog 3.marta 2017.godine u Beogradu-Trombon

Rezultati sa 17.otvorenog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola „Memorijal Dušan Protić“ - Harfa

Na stranici INFORMATOR možete pogledati ili preuzeti protokol, pravilnik i priručnik o zaštiti dece i učenika od nasilja.

Rezultati sa 17.otvorenog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola „Memorijal Dušan Protić“ - Duvači

Rezultati sa klavirskog takmičenja „Slavenski“ održanog u Beogradu u Muzičkoj školi „Stanković“, 22.12.2016.godine

Rezultati učenika MŠ „Stanković“ na 24. republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike

Rezultati sa 14.međunarodnog takmičenja solo pevača „Lazar Jovanović“ održanog od 09.-11.12.2016. u Beogradu

EMISIJA O MUZIČKOJ ŠKOLI "STANKOVIĆ" NA TELEVIZIJI HRAM

HARFA DONOSI NAGRADE MLADIM UMETNICIMA

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja harfe održanog od 3. do 6.novembra 2016.godine, u Velenju u Sloveniji

Izveštaj o učešću naše učenice Anastasije Jezdić, IV razred srednje škole – violončelo, klasa prof.Mileta Stanković, u letnjem

Rezultati sa takmičenja „Mladi virtuoz“ održanog u Beogradu u maju mesecu 2016.god ( klavir)

Rezultati sa Republičkog takmičenja u organizaciji UMBPS-a održanog u aprilu 2016.god.

Rezultati sa 21. Međunarodnog takmičenja „Petar Konjović“, održanog u maju 2016.god.

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja klavira održanog u Smederevu u aprilu 2016.god.

Rezultati sa prvog Međunarodnog festivala gudača „Zlatne stepenice“ održanog u maju mesecu 2016.god.

Rezultati sa takmičenja „Mladi virtuoz“ održanog u Beogradu u maju mesecu 2016.god. (klavir)

Rezultati sa 9. Međunarodnog festivala muzike i igre „Amadeus“ održanog u Beogradu 29.maja 2016.god. (klavir)

Rezultati sa II Internacionalnog festivala muzike „Primavera“, održang u martu mesecu 2016.god. (klavir)

Rezultati sa Republičkog takmičenja klavira u organizaciji UMBPS-a održanom u aprilu mesecu 2016.god. (klavir)

Rezultati sa takmičenja „Mladi virtuoz 2016“ održanog u Muzičkoj školi „Petar Konjović“ u Beogradu (duvački odsek)

Rezultati sa Međunarodnog festivala „Majske muzičke svečanosti“ održanog u Bijelјini u Republici Srpskoj ( solo pevanje )

Rezultati sa Republičkog takmičenja solo pevača u organizaciji UMBPS-a

Rezultati sa 21. Međunarodnog takmičenja „Petar Konjović“, solo pevanje

OBAVEŠTENJE o terminima prijemnog i diferencijalnim ispitima za Srednju Muzičku školi pogledajte na stranici SREDNJA ŠKOLA

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Petar Konjović“ ( fagot )

Rezultati sa 14. Internacionalnog festivala (gudački odsek) održanog u aprilu 2016.godine

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije (gitara)

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije (gudački odsek)

NA STRANICI // ISTORIJAT ŠKOLE // MOŽETE POGLEDATI EMISIJU O MUZIČKOJ ŠKOLI “STAKOVIĆ” NA SRPSKOJ NAUČNOJ TV

Rezultati sa Republičkog takmičenja (klavirski duo) održanog u Beogradu u aprilu 2016.godine

Rezultati sa Republičkog takmičenja klavira održanog u Beogradu 17.aprila 2016.godine

Naša učenica Mašić Olga III smš, instrument flauta u klasi prof. Nataše Perazić Vrzić pozvana u najprestižniji letnji kamp u SAD

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije održanog u aprilu 2016.godine ( kamerna muzika)

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije održanog u Beogradu 17.04.2016.(disciplina harfa)

Rezultati sa Međunarodnog natjecanja drvenih i limenih puhača WOODWIND & BRASS, održanom u Varaždinu

Rezultati sa 9. Međunarodnog festivala solo pevača „Bruna Špilar“ održanog od 7. do 10. aprila 2016.god.

Rezultati sa Petog festivala gudača, održanog u Šapcu 2. i 3. aprila 2016.god.

Stručno uputstvo za podršku obrazovno-vaspitnim ustanovama za zaštitu učenika od digitalnog nasilјa

Rezultati sa Festivala Slovenske muzike koji je održan 03.aprila 2016.god.

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „THE BEST MUSICAL MIND“ održanog 2. i 3. aprila 2016.god.

Rezultati sa šestog otvorenog takmičenja učenika osnovnih muzičkih škola „Binički“, održanog 21.marta 2016.god.

Rezultati sa otvorenog školskog takmičenjg gudača „Vladimir Đorđević“ održang u martu mesecu

Rezultati sa takmičenja kamernih ansambala „Mita Topalović“ u Pančevu 20. marta 2016.god.

Ovde možete pogledati spisak koncerata u svečanoj sali MŠ "Stanković"

Rezultati sa 13. Međunarodnog takmičenja Davorin Jenko održanog u martu mesecu u Beogradu

Rezultati sa Šestog otvorenog takmičenja učenika osnovnih škola „Binički“, održanog 19. marta 2016.godine

Rezultati sa šestog otvorenog takmičenja učenika osnovnih škola „Binički“, održanog 15.marta 2016.godine

Rezultati sa Šestog otvorenog takmičenja učenika osnovnih škola „Binički“ održanog 17.marta 2016.godine

Obaveštenje i program Svečanog koncerta povodom dana škole

Rezultati sa takmičenja Memorijal „Dušan Protić“ koje je održano u školi „Vatroslav Lisinski“ u Beogradu u martu mesecu

Rezultati sa 13. Međunarodnog takmičenja Davorin Jenko koje je održano u martu mesecu u Beogradu

Informacije o pripremnoj nastavi solfeđa i teorije muzike za polaganje prijemnog ispita za upis u 1. razred srednje muzičke škol

Rezultati sa međunarodnog takmičenja solo pevača „Lazar Jovanović“, održanog od 10. do 13.12.2015. u Beogradu

Rezultati sa Osmog klavirskog takmičenja „Slavenski“ koje je održano 23.12.2015.godine, u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“

Rezultati sa 2. Međunarodnog takmičenja solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ održanog od 6 – 8 . novembra 2015.godine u Novom Sadu

Rezultati sa V takmičenja učenika i studenata solo pevanja Srbije „ Srpska solo pesma – Mladenovac 2015“, održanog 14. i 15.nove

Rezultati sa 13. Smotre muzičkih talenata Srbije – Sremski Karlovci, održane 7.novembra 2015.godine

Rezultati sa međunarodnog takmičenja harfi „MARCEL TOURNIER“ održanog u Italiji 16.oktobra 2015.godine

Naš učenik Relja Kalapiš IV razred srednje škole, klasa prof. Petar Ristić položio prijemni ispit u Salcburgu na Mocarteumu

Rezultati sa Međunarodnog festivala „Muzičko proleće“ u Smederevskoj Palanci 26.05.2015.godine

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Mladi virtuoz 2015“ u Muzičkoj školi „Petar Konjović“ , Beograd, maj 2015., kategorija vio

Rezultati, Međunarodnog takmičenja „Mladi virtuoz 2015“, u MŠ „Petar Konjović“,Beograd, maj 2015.kategorija udaraljke

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Mladi virtuoz 2015“, u MŠ „Petar Konjović“,Beograd u maju 2015 - kategorija kontrabas

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Mladi virtuoz 2015“, u MŠ „Petar Konjović“,Beograd u maju 2015. kategorija trombon

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Mladi virtuoz 2015“, MŠ „Petar Konjović“ u Beogradu u maju 2015. kategorija flauta

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja flautista „Aurea“ održanog u Zagrebu u maju mesecu 2015.godine

Rezultati sa 10. pijanističkog takmičenja „Klavitas“, održanog 24.maja 2015.godine u Smederevu, disciplina uporedni klavir

Rezultati sa 13. Interancionalnog muzičkog festivala " Petar Ilić " u Ubu, održanog u aprilu 2015. godine

Rezultati sa Festivala gudača “Strig festival 2015” održanog u Sremskoj Mitrovici u mesecu maju 2015.godine

Rezultati sa VII Međunarodnog takmičenja gudača koje održanog u Nišu, u maju mesecu 2015.godine

Rezultati sa IV internacionalnog takmičenja SIMC Slobomir International Piano Competition, Bijeljina, BiH

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Petar Konjović“ koje je održano u Beogradu u mesecu maju 2015.godine

Rezultati sa Međunarodnog klavirskog takmičenja koje je održano u Smederevu 28.04.2015.godine

Rezultati sa 13. Interancionalnog muzičkog festivala "Petar Ilić" u Ubu, održanog u aprilu 2015.godine

Rezultati sa takmičenja „Ana Amalia“ koje je održano u Nemačkoj u gradu Vajmar, 9 aprila 2015.godine

Rezultati sa 13. Međunarodnog festivala "Petar Ilić" u Ubu, održanog 25.04.2015.

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja drvenih duvača održanog u Požarevcu od 24 do 26.aprila 2015.

Rezultati sa III Internacionalnog festivala harmonike, održanog u Beogradu, u martu mesecu 2015.godine

Rezultati sa " 8. Međunarodnog Festivala Solo Pesme - Aranđelovac" održanog 14.03.2015. god

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije 2015. sa duvačkog odseka

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije 2015. u disciplini klavir

Rezultati sa međunarodnog takmičenja „DavorinJenko“ u kategoriji kamerni ansambli

Rezultati sa Republičkog takmičenja u kategoriji kamerna muzika, vokalno-instrumentalni ansambli

Rezultati sa „Međunarodnog natjecanja drvenih i limenih puhača“ održanog u Varaždinu, u periodu od 23. do 26.marta 2015.godine

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije 2015. u disciplini solo pevanje

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije 2015. u disciplini fagot

Rezultati sa 16. Gitar art festivala održanog u Beogradu od 10. do 15. marta

Rezultati sa Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije 2015. u disciplini trombon

Svečani koncert povodom dana Muzičke škole "STANKOVIĆ" 15.03.2015. u 20 č.

Rezultati sa 19. Međunarodnog takmičenja mladih pijanista koje je održano u Šapcu od 01. do 04. marta 2015.godine

Rezultati sa XIII takmičenja mladih solfeđista održanog u Požarevcu 7.marta 2015.godine

Rezultati sa Međunarodnomg takmičenja „Davorin Jenko“ koje je održano u martu mesecu 2015.godine

Rezultati sa takmičenja MEMORIJAL „DUŠAN PROTIĆ“ održnog u Muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“ u februaru 2015.godine

Rezultati sa petog otvorenog takmičenja učenika osnovnih muzičkih škola „Binički“ održanom 24.02.2015.godine

Rezultati sa Međunarodnog takmičenja „Davorin Jenko“ i MEMORIJAL „DUŠAN PROTIĆ“ održanog 27.02.2015.godine

Pripremna nastava solfeđa i teorije muzike za polaganje prijemnog ispita za upis u 1. razred srednje muzičke škole

Rezultati sa takmičenja MEMORIJAL „DUŠAN PROTIĆ“ održanog u Muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“ 24.02.2015.godine

Rezultati sa takmičenja „RAGO COMPETITION“ – održalnog u Štutgartu u Nemačkoj, 14.02.2015.godine


04.2016
МЕШОВИТИ КОНЦЕРТ У СВЕЧАНОЈ САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“ 04.04.2016. у 19:00 ч.

04.2016
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА ГУДАЧКОГ ОДСЕКА У СВЕЧАНОЈ САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“ 02.04.2016. у 19:00 ч.

03.2016
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА ОДСЕКА ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ У СВЕЧАНОЈ САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“ 29.03.2016.
у 19:00 ч.

03.2016
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА ЏЕЗ ОДСЕКА У СВЕЧАНОЈ САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“ 28.03.2016. у 19:00 ч.

03.2016
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА ОДСЕКА ЗА ХАРМОНСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ У МУЗЕЈУ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 26.03.2016. у 19:00 ч.

03.2016
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА ОДСЕКА ЗА КАМЕРНУ МУЗИКУ У СВЕЧАНОЈ САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“ 24.03.2016.
у 19:00 ч.

03.2016
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА У СВЕЧАНОЈ САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“ 22.03.2016. у 19:00 ч.

03.2016
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА ОДСЕКА ЗА ХАРМОНСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ У СВЕЧАНОЈ САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“ 19.03.2016. у 19:00 ч.

03.2016
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА ДУВАЧКОГ ОДСЕКА У СВЕЧАНОЈ САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“ 16.03.2016. у 19:00 ч.

03.2016
СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ“, понедељак 14.март 2016.год у 20ч, ДВОРАНА ЗАДУЖБИНЕ "ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА"


04.2015
Upis učenika koji su položili prijemni ispit u osnovnu muzičku školu u utorak 07.04.2015. god u vremenu od 14 do 18 časova

04.2015
Objavljivanje rezultata polaganja prijemnog ispita posle 14 časova

04.2015
Prijemni ispit za upis u prvi razred osnovne muzičke škole

03.2015
Pripremna nastava solfeđa i teorije muzike za polaganje prijemnog ispita za džez odsek ponedeljkom u 19 i 30 časova, počev od 23.03.2015. nastavnik Dejana

03.2015
Pripremna nastava solfeđa i teorije muzike za polaganje prijemnog ispita za vokalno instrumentalni odsek subotom u 13 časova, nastavnik Yorica Popović, Sanja Ikač, Aleksandra Marić

03.2015
Svečani koncert povodom dana Muzičke škole "STANKOVIĆ" 15.03.2015. u 20 č. u Dvorani zadužbine "Ilije M. Kolarca"

03.2015
Pripremna nastava solfeđa i teorije muzike za polaganje prijemnog ispita za teoretski odsek subotom u 14 časova počev od 14.03.2015, nastavnik Neda Miletić
Početna | Istorijat škole | Škola danas | Osnovna škola | Srednja škola | Koncerti | Taкmičenja | Foto album | Sala "STANKOVIĆ" | Informator | BELGRADE CHOPIN FEST | Pripremni razred | O Korneliju Stankoviću | About school | ŠOPENIJADA |

Muzička škola ”STANKOVIĆ”
Kneza Miloša 1a, 11000 Beograd
tel. 011 323-02-26
faks 011 323-02-26, e-mail adresa škole - msstankovicbg@gmail.com
Sva prva zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i delovima bez dozvole.
WebDevelopment Origin Company Int