PridruziSe
Ova stranica je pregledana 326 puta.Rezultati sa 17.otvorenog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola „Memorijal Dušan Protić“ - Harfa

Na 17.otvorenom takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola „Memorijal Dušan Protić“, koje je održano u Muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“ u Beogradu 1.marta 2017.godine, u disciplini harfi naši učenici su osvojili sledeće nagrade:

klasa prof.Ivana Pejoska

Mišić Gala I omš - I nagrada – 100 bodova

Ter Har Dunja II omš - I nagrada – 93 boda

Jakovlјević Mina III omš - I nagrada – 93 boda

Jakovlјević Isidora V omš - I nagrada – 92 boda

Irina Pejoska VI omš - I nagrada – 97 bodova

Zoja Đorđević VI omš - I nagrada – 94 boda

Vujošević Teodora I smš - I nagrada – 91 bod

Aleksandra Petrović III smš - I nagrada – 93 boda

Iva Dimitrijević III smš - I nagrada – 97 bodovaPočetna | Istorijat škole | Škola danas | Osnovna škola | Srednja škola | Koncerti | Taкmičenja | Foto album | Sala "STANKOVIĆ" | Informator | BELGRADE CHOPIN FEST | Pripremni razred | O Korneliju Stankoviću | About school | ŠOPENIJADA |

Muzička škola ”STANKOVIĆ”
Kneza Miloša 1a, 11000 Beograd
tel. 011 323-02-26
faks 011 323-02-26, e-mail adresa škole - msstankovicbg@gmail.com
Sva prva zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i delovima bez dozvole.